سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

پرسش وپاسخ

صفحه خانگی پارسی یار درباره

من ازبیگانگان هرگزننالم

پرسش:شاهدان اعمال درقیامت چه کسانی هستند؟

پاسخ:1خداوندمتعال (قل اعملوافسیری الله)بگوهرعملی که انجام دهیدخدامیبیند

2پیامبر اسلام(قل اعملوافسیری الله عملکم ورسوله)رسول خدانیزمیبیند

3ائمه معصومین(قل اعملوافسیری الله عملکم ورسوله والمومنون)مومنون که مصداق کاملترش ائمه هستندنیزمی بینند

4ملائکه (مایلفظ من قول الالدیه رقیب عتید) هیچ سخنی گفته نمشودمگراینکه رقیب وعتیدمیشنوندوثبت میکنند

5مکان

6زمان

7اعضاءوجوارح انسان(یوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهدارجلهم بماکانوایکسبون) روزی که بردهان آنها مهرزده ودست وپای آنهاراشاهدانی براعمالشان قرارمی دهیم .به قول شاعر

من ازبیگانگان هرگزننالم      که بامن هرچه کردآن آشناکرد