سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

پرسش وپاسخ

صفحه خانگی پارسی یار درباره

سادات(سیادت امیرالمومنین وحضرت عباس)

پرسش:سیدبه چه کس میگویند؟وآیاحضرت علی علیه السلام وحضرت عباس علیه السلام وبرادران بزرگوارایشان که درکربلاشهیدشدندنیزسیدهستند؟

پاسخ: به تمامی فرزندان هاشم (که جدبزرگوارپیامبراسلام است) سیدمی گویندکه شامل امیرالمومنین وفرزندان عقیل وحضرت عباس نیزمیشود