سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسش وپاسخ

صفحه خانگی پارسی یار درباره

سیادت ازطریق مادر

پرسش:مراجع معظم تقلیدفرموده انداگرمادرشخصی سیدباشد خودش سیدنیست بلکه سیادت فقط ازطریق پدربه انسان منتقل میشود سوال ابن است امام حسن وامام حسین علیهم السلام ازطریق مادربه پیامبرگرامی منسوبندپس چگونه آن بزرگواران وفرزندانشان سیدهستند؟

پاسخ:سیادت فقط ازطریق پیامبرنیست بلکه فرزندان جناب هاشم(جدپیامبر)همه سیدهستند حتی بنی عباس هم سیدهستندبنابراین سیادت امام حسن وامام حسین علیهم السلام ازطریق امیرالمومنین به جناب هاشم می رسدنه ازطریق مادربزرگوارشان حضرت زهرا(سلام الله علیها)