سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسش وپاسخ

صفحه خانگی پارسی یار درباره

بازی لی لی

پرسش:آیا سخن مقام معظم رهبری که فرمودند جوانان حزب اللهی از برخی بزرگترها بهتر تشخیص میدهند صحیح است؟

 

پاسخ: به تازگی وبعدازسخنان برخی مسولین به این نتیجه رسیده ام که نه تنها جوانان بلکه کودکان دربازی های کودکانه اثبات کرده اند ازبرخی بزرگان بهتر تشخیص می دهند چراکه آنان دربازی لی لی به خطوط کجی که کشیده اند نیزپایبند هستند واگردرهنگام بازی پای خودرابیرون یادرون خطوط ترسیمی بگذارند اگرچه خطوط کج باشند بازی رابه هم نمیزنند وبه اصطلاح خودشان دربازی جرزنی نمی کنند اما متاسفانه برخی مسولین خطوط ترسیم شده درقانون اساسی ویاخطوط ترسیمی شورای نگهبان را به علت اینکه به زعم آنها کج می باشد مراعات نمی کنند وبه جرزنی متوسل می شوند